Ako vybrať správnu klimatizáciu? – KLIMAVEX blog

Ako vybrať správnu klimatizáciu?

Klimatizácia zabezpečuje optimálne teplotné a vlhkostné podmienky v obsluhovanom priestore. Pre pobyt človeka je optimálna teplota 22–25°C a relatívna vlhkosť 40-50%. Prvotnou požiadavkou užívateľov klimatizácie je obvykle chladenie priestorov v letnom období, avšak väčšina klimatizačných
zariadení v súčasnosti dokáže aj vykurovať (tepelné čerpadlo). Tu je dôležité si overiť, do akej minimálnej teploty dokáže jednotka vykurovať, keďže podľa ceny výrobku sa môže táto hodnota pohybovať v rozmedzí od +5°C až do -30°C vonkajšej teploty.

Klimatizačné systémy s priamym chladením využívajú kompresorový chladiaci okruh. Vzduch v miestnosti je ochladzovaný na výparníku klimatizačnej jednotky, kde dochádza k odpareniu chladiva, ktoré odoberie teplo zo vzduchu prechádzajúceho výparníkom. Teplo je chladivom odvedené do kondenzátora, kde dochádza k jeho uvoľneniu do vonkajšieho prostredia. Stlačenie chladiva a jeho cirkuláciu v chladiacom okruhu zabezpečuje kompresor, ktorý by mal mať plynulú reguláciu výkonu (DC inverter). Neodporúčame používanie starších systémov s kompresormi riadenými systémom zap/vyp (fix speed), ktoré aj napriek tomu, že nespĺňajú súčasnú legislatívu tzv. Ecodesign ErP o minimálnej sezónnej účinnosti, sú ešte stále v ponuke niektorých predajcov. Preto pri výbere zariadení sa treba rozhodovať podľa sezónnej účinnosti SEER/SCOP (energetickej triedy), prípadne hlučnosti a nie iba na základe ceny. Podľa charakteristiky priestoru je potrebné zvoliť správne prevedenie klimatizácie pre obsluhovaný priestor, či už nástenné (najčastejšie), parapetno-podstropné, kazetové alebo potrubné a najdôležitejšie je určiť správny chladiaci výkon. Preto návrh klimatizácie odporúčame zveriť odborníkom – projektantom klimatizácie alebo vyškoleným pracovníkom dodávateľských firiem. Chladiaci výkon klimatizácie musí byť väčší ako súčet vnútorných a vonkajších tepelných ziskov v miestnosti. Vnútorné tepelné zisky sú od osvetlenia, ľudí a elektrospotrebičov. Vonkajšie tepelné zisky sú tvorené slnečnou radiáciou cez okná a svetlíky, prestupom tepla cez steny, strop a tiež vetraním.

Detailný návrh sa vykonáva podľa normy, ale pre bežné aplikácie bez veľkých presklených plôch a svetlíkov je možné vypočítať výkon odhadom podľa objemu miestnosti. Obvykle sa pritom uvažuje s chladiacim výkonom 30 až 50W/m3. Pokiaľ je miestnosť orientovaná oknami na sever, je možné použiť aj nižšiu hodnotu 30W/m3, v ostatných prípadoch 45 až 50W/m3. V niektorých prípadoch, kde dochádza k extrémnym tepelným ziskom, môže táto hodnota
dosiahnuť až 120W/m3, vtedy odporúčame znížiť tepelné zisky napr. žalúziami alebo reflexnými fóliami.

Na záver je nutné zdôrazniť, že klimatizácia dokáže spríjemniť teplotný komfort pre užívateľa, avšak pri nesprávnom použití, by mohla mať opačný účinok (mnoho ľudí má zlú skúsenosť s klimatizáciou v automobiloch, avšak to je hlavne spôsobené jej nesprávnym použitím). Preto uvádzame zopár rád na jej správne použitie. Prúd vyfukovaného vzduchu z jednotky by nemal priamo ofukovať ľudí v miestnosti. Pri chladení je potrebné mať zatvorené okná a vetrať nárazovo pri vypnutej jednotke. Požadovanú teplotu nastavte maximálne o 6°C nižšiu, ako je vonkajšia teplota. Určite nezabudnite na údržbu filtrov a celej jednotky. 

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments