Tepelné čerpadlá Panasonic vzduch-voda

Na princípe vzduch – voda funguje aj systém tepelného čerpadla Panasonic AQUAREA, ktorý využíva energiu prítomnú vo vonkajšom vzduchu na vykurovanie domu a prípravu teplej úžitkovej vody. Systém Aquarea teda využíva energiu, ktorá je zadarmo, na vykurovanie alebo chladenie domu. Elektrickú energiu spotrebováva iba na napájanie kompresora, elektroniky, čerpadla a v prípade veľmi nízkej teploty tiež vykurovacieho telesa.

Pokračovať v čítaní „Tepelné čerpadlá Panasonic vzduch-voda“

Tepelné čerpadlá voda – vzduch

Jednotky HRW sú určené pre inštaláciu do podhľadu s možnosťou distribúcie vzduchu do obsluhovaného priestoru. Jednotky sú dostupné v 13 veľkostiach (chladiaci výkon od 1,9 do 30 kW) a 5 veľkostiach skrine. Svoje opodstatnené použitie nachádzajú tam, kde je dostupný zdroj primárnej vody, ktorá slúži ako zdroj tepla alebo chladu. Pokračovať v čítaní „Tepelné čerpadlá voda – vzduch“

Tepelné čerpadlá vzduch-voda – ako na to?

Tepelná čerpadla jsou moderní a ekologické zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Jsou zkonstruována tak, aby mohla odebírat s co největší účinností teplo z okolního prostředí. Typicky ze vzduchu, ze země nebo z povrchové a podzemní vody. Tato prostředí pak získávají teplo ze slunce, z větru nebo z deště. Nazýváme je tedy obnovitelnými zdroji energie.
Pokračovať v čítaní „Tepelné čerpadlá vzduch-voda – ako na to?“