Ventilátory a krytie IPXX – čo to je? – KLIMAVEX blog

Ventilátory a krytie IPXX – čo to je?

IP požiadavky

3. dodatok v 16. edícií IEE Wiring Regulations (predpisy pre káblové zapojenia) prišli do platnosti 15. apríla
2000. V dodatku sú vysvetlené zóny pre umiestnenie ventilátora a ochrana proti rôznemu vniknutiu.

Štandard má vplyv na:
1. Bezpečnosť produktu
2. Lokalizáciu produktu v miestnostiach kde môže prísť do styku s vlhkom a vodou.
IPXX
I – international (medzinárodný)
P – protection ratings (ohodnotenie ochrany)
X – 1. číslo: ochrana zariadenia proti vniknutiu pevných telies
X – 2. číslo: ochrana osôb (elektrická bezpečnosť)
X – 1.číslo
0- nechránené
1 – priemer › 50 mm
2 – priemer › 12,5 mm
3 – priemer › 2,5 mm
4 – priemer › 1,0 mm
5 – ochrana proti prachu
6 – maximálna nepriepustnosť prachových častíc
X – 2. číslo
0- nechránené
1 – vertikálne kvapkanie
2 – striekanie pod 15° od vertikály
3 – striekanie pod 60° od vertikály
4 – striekanie zo všetkých strán
5 – chránené pred nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých strán
6 – chránené pred vysokotlakovým prúdom vody zo všetkých strán
7 – možnosť ponorenia do hĺbky od 15 cm do 1m
8 – možnosť dlhodobého ponorenia
Na dosiahnutie IP ohodnotenia prístroja sú potrebné štátne skúšky.
Testovanie IPX4
Na dosiahnutie ohodnotenia IPX4, je ventilátor vystavený striekaniu jemného prúdu vody zo všetkých strán po
dobu 10 min. za nepretržitého chodu. Po uplynutí desiatich minút sa ventilátor stále necháva v chode pričom sa
kontroluje vniknutie vody.
Testovanie IPX5
Ventilátor je vystavený prúdu vody počas jeho chodu po dobu troch minút. Na ventilátor sa strieka voda
hadicou zo všetkých strán. Objem vody je 12,5 litra za minútu. Po skúške sa odoberie kryt z ventilátora
a kontroluje sa vniknutie vody do týchto odkrytých častí.
                         IPX4                                                                                       IPX5
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments